Category Archives: Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na XIII Niedzielę Zwykłą (26.06.2022)

1. Dzisiaj obchodzimy odpust Sanktuarium Krwi Chrystusa. Uroczysta Msza Święta na schodach budującego się kościoła będzie o  godz. 11.00. O godz. 14.30 Dróżki Krwi Chrystusa wokół Sanktuarium. 2. W środę jest Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. 3. W piątek jest pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 16.30. Po Mszy będzie nabożeństwo pierwszopiątkowe i adoracja do godz. 19.00. 4. W sobotę … Czytaj dalej…

Ogłoszenia parafialne na XII Niedzielę Zwykłą (19.06.2022)

1. Dzisiaj podczas Mszy o godz. 11.00 zostanie ustanowionych czterech nowych lektorów oraz jeden nowy ministrant. Jednocześnie zapraszamy chłopców do służby przy ołtarzu. 2. W czwartek jest Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 3. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 4. W przyszłą niedzielę obchodzimy odpust Sanktuaryjny. Msza odpustowa o godz. 11.00 będzie na schodach budowanego kościoła. Tego dnia taca … Czytaj dalej…

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Trójcy Świętej (12.06.2022)

1. Dzisiaj podczas Mszy o godz. 11.00 dwadzieścia jeden dzieci przeżyje rocznicę I Komunii Świętej. 2. W czwartek obchodzimy Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. Porządek Mszy jak w niedzielę. Po Mszy o godz. 11.00 pójdziemy w procesji eucharystycznej ulicami naszej Parafii. Trasa procesji jest taka sama jak była przed pandemią. Proszę sąsiedztwa o przygotowanie czterech ołtarzy przy których będą odczytywane … Czytaj dalej…

Ogłoszenia na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego (29.05.2022)

1. Za tydzień podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 szesnaścioro dzieci po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą. Dzień wcześniej pierwszy raz przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania. Pamiętajmy o nich w naszej codziennej modlitwie. 2. W piątek odwiedziny chorych od godziny 10.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.30.Po Mszy nabożeństwo czerwcowe i adoracja do 19.00. 3. W sobotę o godz. 8.00 … Czytaj dalej…

Ogłoszenia parafialne na VI Niedzielę Wielkanocną (22.05.2022)

1. Dzisiaj Wspólnota Krwi Chrystusa obchodzi swoje coroczne święto związane z tytułem Maryi Wspomożycielki Wiernych. 2. W środę Msza Święta oraz nabożeństwo majowe będą w kaplicy maryjnej u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej. 3. Za tydzień taca będzie przeznaczona na budowę kościoła. 4. W maju każdego dnia modlili się litanią loretańską proszą Maryję o wstawiennictwo u Jezusa. W niedzielę nabożeństwo … Czytaj dalej…

Dzwon św. Kaspra dla Parafii i Sanktuarium Krwi Chrystusa Sanktuarium

Dziś, to zna­czy 16.05.2022 roku został przy­wie­zio­ny z ludwi­sar­ni  Felczyńskich dzwon w tona­cji g‑mol o cię­ża­rze 90 kg, któ­ry prze­wi­dzia­ny jest do użyt­ko­wa­nia na wie­ży w naszym nowym kościele.        Dwadzieścia jeden lat temu na eta­pie pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go nasze­go kościo­ła odby­wa­ły się kon­sul­ta­cje w spra­wie dzwo­nów ze zna­ną na Górnym Śląsku fir­mą Felczyńskich. Już wte­dy był przy­go­to­wa­ny pro­jekt tych dzwo­nów, dobra­na tona­cja. Niestety to wszyst­ko zgi­nę­ło. Na … Czytaj dalej…