Ogłoszenia parafialne na VI Niedzielę Wielkanocną (22.05.2022)

1. Dzisiaj Wspólnota Krwi Chrystusa obchodzi swoje coroczne święto związane z tytułem Maryi Wspomożycielki Wiernych.

2. W środę Msza Święta oraz nabożeństwo majowe będą w kaplicy maryjnej u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej.

3. Za tydzień taca będzie przeznaczona na budowę kościoła.

4. W maju każdego dnia modlili się litanią loretańską proszą Maryję o wstawiennictwo u Jezusa. W niedzielę nabożeństwo jest po Mszy o godz. 9.00 a w tygodniu po Mszy o 17.30.

5. 11 czerwca zapraszamy na festyn parafialny podczas którego będziemy zbierać pieniądze na leczenie Zosi Biecek. Proszę o przynoszenie do zakrystii niezniszczonych, działających, kompletnych fantów, które później będzie można wylosować w ramach loterii. Chcemy również przeprowadzić aukcję, dlatego jeżeli ktoś posiada cenne przedmioty, które chciałby podarować to proszę o przynoszenie ich do zakrystii. Również w zakrystii można zadeklarować upieczenie ciasta, albo innych potraw, którymi będzie się można częstować podczas festynu.

6. Serdeczne zapraszamy na Wigilię Zesłania Ducha Świętego (4 czerwca) na całodniowe spotkanie „Moc z Nieba” na Halę Sportowa przy ul. Żużlowej. Zaproszonym gościem i prelegentem będzie Damian Stayne – katolicki ewangelizator z Anglii, kochający Eucharystię i posługujący charyzmatem uzdrawiania. Wszelkie informacje i szczegóły spotkania są na stronie wigiliazeslania.pl.

7. Ks. Wojciech, proboszcz Parafii św. Faustyny zaprasza w każdą niedzielę maja (godz. 19.00) na nabożeństwo maryjne do kapliczki Matki Boskiej Szkaplerznej przy ul. Bialskiej.

Zapowiedzi przedślubne:

Marta Adamik – panna z naszej Parafii i Marcin Zacharski – kawaler z naszej Parafii chcą zawrzeć związek małżeński. Jeżeli ktoś zna jakiekolwiek przeszkody do zawarcia małżeństwa jest zobowiązany powiadomić Proboszcza.

Dzwon św. Kaspra dla Parafii i Sanktuarium Krwi Chrystusa Sanktuarium

Dziś, to zna­czy 16.05.2022 roku został przy­wie­zio­ny z ludwi­sar­ni  Felczyńskich dzwon w tona­cji g‑mol o cię­ża­rze 90 kg, któ­ry prze­wi­dzia­ny jest do użyt­ko­wa­nia na wie­ży w naszym nowym kościele.

      

Dwadzieścia jeden lat temu na eta­pie pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go nasze­go kościo­ła odby­wa­ły się kon­sul­ta­cje w spra­wie dzwo­nów ze zna­ną na Górnym Śląsku fir­mą Felczyńskich. Już wte­dy był przy­go­to­wa­ny pro­jekt tych dzwo­nów, dobra­na tona­cja. Niestety to wszyst­ko zgi­nę­ło. Na nowo w tych dniach spo­tka­łem się z przed­sta­wi­cie­lem tej fir­my i będzie w tym tema­cie przy­go­to­wa­na kon­kret­na pro­po­zy­cja. Dla nas to ozna­cza wysi­łek finan­so­wy. Już teraz pro­szę całą Wspólnotę Krwi Chrystusa i wszyst­kich sym­pa­ty­ków nasze­go Sanktuarium, oraz piel­grzy­mów o modli­twę aby z nasze­go Sanktuarium roz­le­gał się głos choć­by jed­ne­go praw­dzi­we­go dzwonu.

Na Anioł Pański biją dzwony,

Niech będzie Marja pozdrowiona, 

Niech będzie Chrystus pozdrowiony… 

Na Anioł Pański biją dzwony,

W nie­bio­sach kędyś głos ich kona…

(Kazimierz Przerwa Tetmajer, 20 listo­pa­da 1924)

Posłuchaj dźwię­ku dzwonu

x.bw

Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Wielkanocną (15.05.2022)

1. W poniedziałek jest święto Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Msza Święta o godz. 17.30

2. W środę Msza Święta oraz nabożeństwo majowe będą w kaplicy maryjnej u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej. Tego dnia obchodzimy urodziny Jana Pawła II.

3. Za tydzień Wspólnota Krwi Chrystusa obchodzi swoje coroczne święto. Msza Święta odpustowa o godz. 11.00 będzie na scenie przy wjeździe na teren Sanktuarium.

4. W maju każdego dnia modlili się litanią loretańską proszą Maryję o wstawiennictwo u Jezusa. W niedzielę nabożeństwo jest po Mszy o godz. 9.00 a w tygodniu po Mszy o 17.30.

5. 11 czerwca zapraszamy na festyn parafialny podczas którego będziemy zbierać pieniądze na leczenie Zosi Biecek. Proszę o przynoszenie do zakrystii niezniszczonych, działających, kompletnych fantów, które później będzie można wylosować w ramach loterii. Chcemy również przeprowadzić aukcję, dlatego jeżeli ktoś posiada cenne przedmioty, które chciałby podarować to proszę o przynoszenie ich do zakrystii. W piątek o godzinie 18.15 zapraszam do domu parafialnego wszystkich chętnych do pomocy w organizacji (np. reklamie, wolontariacie, odpowiedzialności za daną atrakcję, itp.).

6. Ks. Wojciech, proboszcz Parafii św. Faustyny zaprasza w każdą niedzielę maja (godz. 19.00) na nabożeństwo maryjne do kapliczki Matki Boskiej Szkaplerznej przy ul. Bialskiej.

Poniedziałek (16.05)

Wtorek (17.05)

Środa (18.05) Z Ś.P. Marię Rzepka

Czwartek (19.05) Za Ś.P. Sewerynę i Piotra Sędzielewskich

Piątek (20.05) Za Ś.P. Irenę Nieszporską (od rodziny Michalik)

Sobota (21.05) O rozeznanie drogi życiowej dla Ilony

Niedziela (22.05)

9.00 Msza dziękczynna za cudowne uzdrowienie

11.00 Za Ś.P. Tadeusza Koźmińskiego

18.00 Za Ś.P. Jana Szwana (od kochającej żony Elżbiety)

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkanocną (8.05.2022)

1. W poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Stanisława, biskupa, głównego Patrona Polski. Msza Święta o godz. 17.30.

2. W środę Msza Święta oraz nabożeństwo majowe będą w kaplicy maryjnej u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej.

3. W maju każdego dnia modlili się litanią loretańską proszą Maryję o wstawiennictwo u Jezusa. W niedzielę nabożeństwo jest po Mszy o godz. 9.00 a w tygodniu po Mszy o 17.30.

4. Chcielibyśmy podłączyć do Parafii / Sanktuarium światłowód. Jednakże, aby inwestycja była opłacalna dla firmy wykonującej przyłącza potrzeba więcej chętnych. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany podłączeniem światłowodu do swojego domu zapraszam do zapisywania się w zakrystii.

Poniedziałek (9.05)

Wtorek (10.05)

Środa (11.05)

Czwartek (12.05)

Piątek (13.05) O błogosławieństwo dla Józefy Parzęczewskiej

Sobota (14.05)

Niedziela (15.05)

9.00 Za Ś.P. Zofię Ławniczak i Józefę Matyja

11.00 W 37 rocznicę urodzin Emilki z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Najdroższą krwią Jezusa

11.00 Chrzest Tomasza

18.00 Za Parafian

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkanocną (1.05.2022)

1. Wczoraj Nikola, Pola, Nikola i Konrad po raz pierwszy przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania a dzisiaj podczas Mszy o godz. 11.00 pierwszy raz przyjmą Komunię Świętą. Do soboty dzieci będą przeżywały tzw. biały tydzień.

2. We wtorek 3 maja jest Uroczystość Maryi, Królowej Polski. Msze Święte są w porządku niedzielnym.

3. W piątek odwiedziny chorych od godz. 10.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.30.

4. W sobotę o godz. 8.00 Msza ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy różaniec w intencji wynagrodzenia za grzechy oraz 15 minut medytacji przed najświętszym Sakramentem.

5. Bóg zapłać za włożone w zeszłym tygodniu ofiary na budowę kościoła. Ofiarowaliście 2893 zł.

6. W maju każdego dnia modlili się litanią loretańską proszą Maryję o wstawiennictwo u Jezusa. W niedzielę po Mszy o godz. 9.00 a w tygodniu po Mszy o 17.30.

Poniedziałek (2.05) O Boże błogosławieństwo dla Krysi i Arka oraz ich dzieci o uzdrowienie przez krew Chrystusa

Wtorek (3.05)

9.00 Za Parafian

11.00 Za Ś.P. Janinę Sędzielewską

18.00 O opiekę i pomyślne zdanie matury dla Zuzi, o opiekę Matki Bożej

Środa (4.05) Za Ś.P. Józefę Matyja

Czwartek (5.05)

Piątek (6.05) Za Bernadettę o łaskę wiary i zdrowia

Sobota (7.05) W intencji rodziców

Niedziela (8.05)

9.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Za Ś.P. Kazimierza i Zofię Piekarczyk

11.00 W 4 rocznicę śmierci Stefana Madej (od żony)

11.00 chrzest Bruna Miłosza

18.00 Za Ś.P. Stanisława Paszewskiego w dniu imienin z prośbą o dar nieba

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Zmartwychwstania (17.04.2022)

1. Dziękuję za przygotowanie i pomoc w przeżyciu Triduum Paschalnego. Dziękuję pani Iwonie za wykonanie grobu Pańskiego; pani Ninie za Ciemnicę.

Dziękuję Pani Marii i panu Stanisławowi, pani Annie, Pawłowi i Adamowi za pomoc w posprzątaniu kościoła.

Dziękuję chórowi i za śpiew w trakcie Liturgii. Dziękuję pani Agnieszce – naszej organistce – za przygotowanie i prowadzenie chóru, paniom Anecie i Gabrieli, panom Markowi, Łukaszowi, Piotrowi, Markowi, Krzysztofowi, Mariuszowi, seminarzyście Janowi.

Dziękuję moim współbraciom – Misjonarzom Krwi Chrystusa za głoszone Słowo, przewodniczenie Liturgii, spowiedź.

Dziękuję panu Henrykowi za palmy na Niedzielę Palmową oraz za kwiaty w kwietnikach przed kościołem. Dziękuję pani Bogusławie za kwiaty do grobu.

Dziękuję lektorom i ministrantom za przygotowanie Liturgii.

Dziękuję drużynie harcerzy „Zwiad” za czuwanie przy grobie Pańskim.

2. Jutro o godzinie 6.00 jest Msza Rezurekcyjna. Nie ma Mszy o godz. 9.00. Dalej są Msze o godz. 11.00 i 18.00.

3. W Poniedziałek Wielkanocny jest niedzielny porządek Mszy.

4. Do Niedzieli Miłosierdzia (24.04) włącznie codziennie o godz. 15.00 spotykamy się w kościele na koronkę do Bożego Miłosierdzia.