Papieskie intencja modlitewna na październik 2017

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

1. Magdalena Bogacka I Tajemnica Radosna

2. Leokadia Matulewicz II Tajemnica Radosna

3. Danuta Zioło III Tajemnica Radosna

4. ks. Łukasz Tarnowski CPPS IV Tajemnica Radosna

5. br. Leonard Wąsik CPPS V Tajemnica Radosna

6. Dorota Basińska I Tajemnica Światła

7. br. Kazimierz Otmianowski CPPS II Tajemnica Światła

8. Alicja Paszewska III Tajemnica Światła

9. Krystyna Błaszczyk IV Tajemnica Światła

10. Magdalena Rogowska V Tajemnica Światła

11. Jan Bieleninik I Tajemnica Bolesna

12. Katarzyna Nowak II Tajemnica Bolesna

13. Anna Pytel III Tajemnica Bolesna

14. Jadwiga Pytel IV Tajemnica Bolesna

15. Renata Jońska V Tajemnica Bolesna

16. Piotr Joński I Tajemnica Chwalebna

17. Aneta Szoltis-Mencina II Tajemnica Chwalebna

18. Andrzej Mencina III Tajemnica Chwalebna

19. Weronika Kruszyńska IV Tajemnica Chwalebna

20. Karolina Kruszyńska V Tajemnica Chwalebna

Bookmark the permalink.

Comments are closed.