Wielki Czwartek 2018 r. – Adoracja w ciemnicy

Adoracja Jezusa w ciemnicy. Jezus po Ostatniej Wieczerzy udaje się do Ogrójca na modlitwę. Trwajmy razem z Nim na modlitwie…

Obmycie nóg oraz ustanowienie Eucharystii

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.