XI Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
15 sierpień 2019 – 18 sierpień 2019 całodniowy
2019-08-15T00:00:00+02:00
2019-08-19T00:00:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska
Koszty:
60

Drodzy Młodzi!
Zapraszamy na XI Kasperiańskie Dni Młodych. Tematem tego­rocz­nych dni będzie: „Kochaj i rób co chcesz”. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę. Odbędą się one w dniach 15 — 18 sierp­nia 2019 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

W programie:

  • Teatr „A”
  • Anna Golędzinowska
  • Marcin Zieliński
  • Jan Straczyński
  • i inni goście
  • ponad­to kon­cer­ty rap,
  • tań­ce,
  • warsz­ta­ty,
  • kon­fe­ren­cje,
  • modli­twa

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Spotkanie Młodych 2019

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.