Podsumowanie roku duszpasterskiego 2017

W roku 2017 mija 19 lat odkąd Misjonarze Krwi Chrystusa otrzymali od biskupa częstochowskiego zadanie opieki duszpasterskiej nad Parafią św. Kaspra del Bufalo.

W tym roku miało miejsce kilka ważnych wydarzeń dla naszej wspólnoty parafialnej:

 • 26 chrztów
 • 19 dzieci po raz pierwszy przystąpiło do I Komunii Świętej
 • 21 młodych osób przyjęło przez posługę bp Antoniego Długosza sakrament bierzmowania
 • 3 sakramenty małżeństwa
 • 12 pogrzebów

Odwiedziliśmy 313 rodzin podczas wizyty duszpasterskiej popularnie nazywaną kolędą.

Została wybrana nowa rada parafialna.

Podczas liczenia wiernych uczestniczących w Mszy Świętej 15.10.2017 osób powyżej 7 lat było 357. Przez cały rok rozdaliśmy 20.000 Komunii.

Nasza Parafia wzbogaciła się o nowe wspólnoty:

 • nowa róża różańcowa (20 osób)
 • Wspólnota Neokatechumenalna (7 osób)
 • Wspólnota Młodych (6 osób)
 • duchowa opieka nad mężczyznami ze wspólnoty Odważni.pl (ok. 20 osób)
 • Drużyna Harcerska (z naszej Parafii włączyło się ok. 6-7 chłopców)
 • Ministranci (6 nowych kandydatów; 3 nowych ministrantów; 3 nowych lektorów)

W naszej parafii uczestniczyliśmy w inicjatywach:

 • „Różaniec do granic”
 • Spotkanie ewangelizacyjne dla młodych „Strumienie wody żywej”

Miały miejsce spotkania, których celem było pogłębienie wiary, zdobycie wiedzy i integracja Parafii:

 • Cykl spotkań na Wielki Post pod nazwą „Przepoczwarzenie”
 • Festyn parafialny
 • Nieszpory w czasie Adwentu

Została wprowadzona Msza Święta z udziałem dzieci.
Nasza Parafia uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy dla konkretnych osób oraz organizacji wspierających potrzebujących.

Zbierane były fundusze na budowę nowego kościoła: podczas odpustu sanktuaryjnego 10887 zł i podczas odpustu parafialnego 2531 zł.
Prace w nowym kościele w tym roku kosztowały ok. 90.000 zł. Zostały wylane schody wejściowe, podmurowane poddasze, przygotowana została powierzchnia do oszalowania i wylania schodów wewnątrz kościoła.
Prace na nadchodzący rok: wylanie schodów, ogrzewanie podłogowe, elektryka. Przybliżony koszt tych inwestycji to 500.000 zł.
Będę prosił cyklicznie o wsparcie Parafii. Każda taca z ostatniej niedzieli miesiąca będzie przeznaczona na budowę kościoła.

25 grudnia 2018 będziemy obchodzić dwudziestolecie Parafii. Marzeniem jest, aby Msza Święta dziękczynna została odprawiona w nowym kościele.

Przez ten rok zostały zakupione na potrzeby Parafii:

 • tablica ledowa
 • traktor do koszenia trawy
 • krzesła
 • odnowienie kielichów i naczyń liturgicznych
 • nowe szaty liturgiczne dla ministrantów
 • żaluzje
Bookmark the permalink.

Comments are closed.