Odpust Krwi Chrystusa

Kiedy:
27 czerwiec 2021@11:00 – 15:30
2021-06-27T11:00:00+02:00
2021-06-27T15:30:00+02:00

Zaproszenie

 

 

 „Nabożeństwo do Boskiej Krwi jest skutecznym
środ­kiem do osią­gnię­cia gor­li­wo­ści… Niech będzie
ono roz­ko­szą naszych serc”

św. Kasper del Bufalo

       Serdecznie zapraszamy na
Odpust Krwi Chrystusa
obchodzony w naszym Sanktuarium

                           27czerwca 2021 r

PROGRAM

11.00 –       uro­czy­sta Suma w nowym koście­le Sanktuarium

          –       Droga Krwi Chrystusa  z Relikwiarzem Krwi Chrystusa.

          –       Indywidualne błogosławieństwo relikwią Krwi Chrystusa

–         Poczęstunek dla zapro­szo­nych gości

15.30 —          Zakończenie odpustu

Proszę o potwier­dze­nie uczest­nic­twa w naszym odpu­ście do 22.06.2021 dro­gą e‑mailową: sanktuarium@odkupieni.pl;  lub telefonicznie:694 451 259

                                                                                        Kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa
Bogusław Witkowski CPPS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.